Energie Prestatie Certificaat A (EPC A)

Wat is het niet?

Beschrijving of voorspelling van het werkelijk jaarlijks energieverbruik.

Wat is het wel?

Het energieprestatiecertificaat A is een verplicht document bij verkoop en verhuur van woningen, appartementen, studio's en vakantiewoningen .
Het certificaat informeert de mogelijke kopers of huurders over de energiezuinigheid van een woning . Daarnaast zal het energieprestatiecertificaat ook informeren over kosteneffectieve en zinvolle maatregelen waarmee de energetische kwaliteit van de woning verbeterd kan worden.

Deze energetische kwaliteit wordt uitgedrukt aan de hand van een kengetal in kWh/m² gepositioneerd op een kleurenbalk.

Het wordt opgesteld door een erkend energiedeskundige type A. Hij analyseert alle bouwtechnische aspecten die betrekking hebben op de energetische kwaliteit van de woning. Ook wordt de installatie voor ruimteverwarming en de installatie voor sanitair warmwater in rekening gebracht.

De energiedeskundige hanteert voor deze analyse een verplicht op te volgen inspectieprotocol.

Het document is 10 jaar geldig!

Voor uitgebreide informatie en premies zie website:

> VEA (Vlaams Energieagentschap)